Thursday, September 10, 2009

TAOK rogaini piirkond

Kus täpsemalt?
Teada on, et keskus asub Oandul ning kaart on A3 ja 1: 30 000.

Seega:

Kaart on horisontaalne, Vergi ps tippu ehk Pedassaareni ei lähe. Pakutakse ka ronimist klindiastangust üles ja alla ning seda korduvalt. Palju punkte topitakse luidete vahele, ojakeste ristumiskohtadesse ja kraavide otstesse. Kindlasti kasutatakse ära Vergi ja Altja vahelist liigniisket rõvedat piirkonda, savikaid rannalähedasi alasid ning Altja oja ja Mustoja järsunõlvalisi libedaid kaldaid. Peaks saama ka nõgest katsuda, kopratiikides ujuda ja üle okste hüpata. Rabasid eriti pole, kuid madalsoid näeb kõvasti (eriti kaardi edelaosas, klindi all).
Tuleb huvitav rogain.

Lisan ka rogainikaardi:

Kaart on ühe projekti kõrvalprodukt.
Reljeefipilt on genereeritud kõrgusjoontest
(tegemist ei ole LIDARi andmestikuga)


NB! Palun siinkirjutatut mitte liiga tõsiselt võtta, tegemist on ennustusega :)

No comments: